Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών του NOESI.gr με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" παρουσιάζει φορείς στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια", σε Ελλάδα και Κύπρο. Δείτε τον Οδηγό στη σελ. noesi.gr/book/welfare

ΤΕΔΕΑ ► Νέα παρουσίαση

Λογότυπο ΤΕΔΕΑ - Τεχνική Επιτροπή Διευκολύνσεων Εμποδιζόμενων ΑτόμωνΗ Τεχνική Επιτροπή Διευκολύνσεων Εμποδιζόμενων Ατόμων (ΤΕΔΕΑ) έχει ως πρώτιστο σκοπό την εξίσωση των ευκαιριών των ατόμων με αναπηρία (γενικότερα των Εμποδιζόμενων Ατόμων) και ειδικότερα την καταπολέμηση του αποκλεισμού μέσα από την εξάλειψη των φραγμών του περιβάλλοντος που αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο για πραγματική κοινωνική ένταξη.

Σκοποί - Δράσεις

Το έργο της επιτροπής στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες:

1. Στην προώθηση μέτρων (νομοθετικές ρυθμίσεις και προγράμματα δράσης) που να διευκολύνουν τα Άτομα με Αναπηρίες:

  • Να έχουν πρόσβαση στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, δηλαδή την κατοικία, τις πάσης φύσεως κτιριακές εγκαταστάσεις και κατασκευές, τους δρόμους και τους κοινόχρηστους και υπαίθριους χώρους.
  • Να έχουν πρόσβαση σε εργασία και εναλλακτική απασχόληση που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις ικανότητές τους, με ίσους όρους αμοιβής και προοπτικές ανέλιξης, μετά από κατάλληλες διαδικασίες εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  • Να έχουν πρόσβαση στην αυτόνομη διαβίωση με στόχο να πετύχουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την οικονομική και κοινωνική τους ένταξη, την ανεξαρτησία και την άσκηση ίσων δικαιωμάτων με όλους τους πολίτες σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

2. Στην ανάληψη δράσης για την ενημέρωση-πληροφόρηση: 

  • των επαγγελματιών που ασχολούνται με το σχεδιασμό και την κατασκευή του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, σε θέματα πρόσβασης.
  • του κοινού σε θέματα που αφορούν στα δικαιώματα των Εμποδιζόμενων Ατόμων αναφορικά με την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στο περιβάλλον.

Επικοινωνία

  • Γεν. Συντονιστής: Αγάθη Θεμιστοκλέους (22756666)
  • Γραμματέας: Κλέλια Πετρίδου (22800217)
  • Δημήτρης Λαμπριανίδης (99686655)
  • Αθηνά Γιάνακκα

Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" από το NOESI.gr (2016).

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Λαμβάνετε το ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας παρακάτω.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων και οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται η ενημέρωση, η υποστήριξη και η συμβουλευτική με απώτερο σκοπό τη δια βίου εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι γειτονιές σ' όλη την Ελλάδα. Ενημερώστε, ρωτήστε, αναζητήστε, προσκαλέστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφορεί δωρεάν ο νέος Οδηγός υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο Οδηγός με τον διακριτικό τίτλο "Προνόησε" διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική ή έντυπη έκδοση. Απευθύνεται σε γονείς, επαγγελματίες, φοιτητές, εθελοντές, στελέχη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δοκιμάστε την αναλυτική πανελλαδική έκδοση ή την έκδοση ...τσέπης της περιοχής σας!

Μπορώ να συνδράμω τον Οδηγό;